Arnis Ruja

B ; A ; C ; D ; CE ; BE ; 95. kods  kategorijas apmācības pasniedzējs

Pasniedzēja atsauksmes

Vai tev ir kas stāstāms par šo pasniedzēju? Iesniedz atsauksmi