Pirmās palīdzības kursi autovadītājiem

Pirmās palīdzības kursi un derīga pirmās palīdzības apliecība ir obligātas prasības vadītāja apliecības iegūšanai. Apmācības topošajiem autovadītājiem tiek īstenotas ar mērķi iepazīstināt tos ar pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem, efektīvu rīcību, notiekot nelaimes gadījumam, kā arī attīstīt praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā. Derīga pirmās palīdzības apliecība ir nepieciešama ne tikai B kategorijas iegūšanai, bet arī A, BE, C, CE, D kategoriju iegūšanai. Pirmās palīdzības apliecības derīguma termiņš ir 5 gadi. Ja autovadītājs vēlas kārtot jaunu papildu kategoriju un apliecības derīguma termiņš ir beidzies, tad pirmās medicīniskās palīdzības kurss ir jākārto atkārtoti.

Pirmās palīdzības kursus veido apmācību teorētiskā un praktiskā daļa ar kopējo norises laiku 15 akadēmiskās stundas (12 stundu apmācības kurss ar 3 stundu zināšanas pārbaudi). Pēc sekmīgas pirmās palīdzības kursa beigšanas, tiek izsniegta pirmās palīdzības apliecība "papīra formātā". Autoskolā Einšteins iegūtā pirmās palīdzības apliecība ir derīga visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

Pirmās palīdzības kursi visiem interesentiem

Apmācība pirmās palīdzības sniegšanā ir nepieciešama ne tikai autovadītājiem, bet arī medniekiem, skolotājiem, apsargiem, kā arī ikvienai personai vecākai par 12 gadu vecumu, kura ikdienā var sastapties ar dažādām situācijām, kas var apdraudēt dzīvību. Pirmās medicīniskās palīdzības kursu laikā teorētiski un praktiski tiek apgūti šādi PMP temati:

 • rīcība negadījuma vietā, autoavārija, steidzams izsaukums;
 • ABC praktiskais demonstrējums;
 • šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana;
 • termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;
 • ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes;
 • elektrotraumas;
 • slīkšana;
 • dažādas traumas, amputācijas;
 • dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi;
 • svešķermeņi;
 • cietušā transportēšana;
 • nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem;
 • slimības;
 • pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība.

PMP kursi uzņēmumiem

Mūsu autoskola Einšteins piedāvā apgūt PMP (pirmās medicīniskās palīdzības) teorētiskās un praktiskās apmācības arī uzņēmumiem, lai ikviens darbinieks kolektīvā būtu informēts un praktiski apmācīts, kā rīkoties, ja nepieciešama pirmā palīdzība cietušajam vai sev. Tā kā pirmās palīdzības kursos tiek apgūts pirmās palīdzības ABC, rīcība dažādos nelaimes gadījumos un citi ar dzīvības glābšanu saistīti temati, tad PMP kursi būs noderīgi ne tikai darbavietā, bet arī ārpus tās. Arī pirmās palīdzības teorētiskie kursi mūsu autoskolā Einšteins notiek attālināti.

Pirmās palīdzības kursi online

Autoskola Einšteins saviem audzēkņiem un citiem interesentiem piedāvā iespēju apgūt pirmās medicīniskās palīdzības teorētisko kursu attālināti. Taču apliecības iegūšanai audzēkņiem ir jāapgūst arī apmācību praktiskā daļa, kuras laikā tiek apgūtas iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā. Pirmās palīdzības kursa praktiskā daļa tiek īstenota autoskolas Einšteins filiālēs visā Latvijā.

Pirmās palīdzības kursu organizēšana attālināti ievērojami atvieglo līdzšinējo apmācību organizēšanas kārtību. Līdzšinējās divu dienu apmācības tiek aizstātas ar vienu klātienes un vienu neklātienes nodarbību, kas sniedz audzēkņiem plašāku fleksibilitāti kursu norises laiku izvēlē.

Rādīt vairāk Rādīt mazāk

Biežāk uzdotie jautājumi - pirmās palīdzības kursi

Pirmā palīdzība ir darbību kopums, kas tiek īstenots, lai glābtu dzīvību, notiekot nelaimes gadījumam. Pirmo palīdzību var sniegt ikviens cilvēks, lai novērstu cietušā veselības vai dzīvības apdraudējumu līdz mediķu ierašanās brīdim.

Pirmās palīdzības kursi ir apmācību programma, kas sniedz teorētiskas un praktiskas zināšanas par palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumā cietušajiem.

Pirmās palīdzības kursi un derīga apmācību apliecība ir obligātas prasības jebkuras transportlīdzekļa vadītāja kategorijas iegūšanai. Kursu norises laikā autovadītāji tiek apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā nelaimes gadījumā cietušajiem.

Pirmās palīdzības derīguma termiņš ir 5 gadi. Pēc apliecības derīguma termiņa beigām autovadītājiem papildu kategorijas iegūšanai kursu programma ir jāapgūst atkārtoti.

Jā, autoskola Einšteins piedāvā pirmās palīdzības kursus tiešsaistē. Ikviens interesents var apgūt Pirmās palīdzības kursu teorētisko daļu attālināti, piesakoties uz sev ērtāko grupu!

Jā, mūsu autoskola Einšteins piedāvā iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās PMP apmācības arī darba kolektīviem, lai ikviens darbinieks zinātu, kā nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību sev vai cietušajam.

Nē, pirmās palīdzības kursus ikviens interesents var apgūt arī citur, piemēram, mūsu autoskolā Einšteins.