Medicīniskā komisija Autoskolā Einšteins

Gan transportlīdzekļa vadīšanai ikdienā, gan praktiskās apmācības uzsākšanai autoskolā obligāta prasība ir medicīniskās komisijas izziņa jeb atzinums par personas veselības stāvokli. Šī izziņa apliecina, ka topošā vai esošā autovadītāja veselības stāvoklis ir piemērots transportlīdzekļa vadīšanai. Autoskola Einšteins nodrošina iziet medicīnisko komisiju ārstniecības iestādē vairākos Rīgas rajonos, ar iepēju pieteikties sev ērtā laikā. Komisijas sastāvā ir tādi speciālisti kā terapeits, acu ārsts, neirologs, ķirurgs, otolaringologs, narkologs un psihiatrs. Veselības pārbaudi var iziet arī pie sava ģimenes ārsta, bet jāņem vērā, ka tad Tev ir jābūt reģistrētam konkrētā ģimenes ārsta praksē vismaz 6 mēnešus.

Veselības pārbaudes laikā ārsts vai ārstu komisija novērtē personas neiroloģiskās slimības, sirds un asinsvadu saslimšanas, redzes un dzirdes traucējumus, garīgos traucējumus, traumas un to atstātās sekas, kā arī alkohola, narkotisko un psihotropo vielu pārmērīgu lietošanu. Divu darba dienu laikā medicīniskā komisija sagatavo atzinumu par personas veselības stāvokli un veic ierakstu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Ja personai konstatētas īpašas prasības attiecībā uz transportlīdzekļu vadīšanu, piemēram, redzes korekcija vai dzirdes palīgierīces, tad arī šīs prasības tiek atzīmētas ar ierakstu CSDD datu bāzē.

Medicīniskā izziņa autovadītājiem

Medicīniskā izziņa autovadītājiem ir nepieciešama gan vadītāja apliecības saņemšanai, gan pagarināšanai. Veselības pārbaudes medicīniskās izziņas saņemšanai tiek dalītas pirmreizējās un kārtējās pārbaudēs. Pirmreizējā medicīniskā pārbaude tiek veikta uzsākot mācības autoskolā, savukārt kārtējās – pirms medicīniskās izziņas derīguma termiņa beigām. Gan pirmreizējo, gan kārtējās veselības pārbaudes var veikt pie ģimenes ārsta vai īpaši izveidotas komisijas ārstniecības iestādē.

Svarīgi atcerēties, ka dalība ceļu satiksmē bez derīgas medicīniskās izziņas ir aizliegta. Proti, ja autovadītājam nav derīgas medicīniskās izziņas, arī autovadītāja tiesību izmantošana ir aizliegta. Ja autovadītājs ir pārkāpis noteikumus un ceļu satiksmē piedalījies bez derīgas medicīniskās izziņas, tad autovadītājam tiek piemērots aizliegums vadīt transportlīdzekli līdz kārtējās medicīniskās pārbaudes veikšanai.

Medicīniskās izziņas derīguma termiņš

Medicīniskās izziņas derīguma termiņš tiek noteikts vadoties pēc transportlīdzekļa kategorijas un transportlīdzekļa vadītāja vecuma:

  1. AM, A1, A, B1, B un BE kategorijas - 10 gadi;
  2. C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategorijas - 5 gadi;
  3. Pārsniedzot 60 gadu vecumu, visu kategoriju vadītājiem medicīniskās izziņas derīguma termiņš ir 3 gadi.

Savas medicīniskās izziņas derīguma termiņu var pārbaudīt CSDD klientu apkalpošanas centros vai interneta vietnē e.ccdd.lv.

Medicīniskās izziņas cena

Tieši medicīniskās izziņas iegūšana ir viens no pirmajiem uzdevumiem topošajiem autovadītājiem. Visbiežāk medicīnisko izziņu autoskolu audzēkņi iegūst līdz ar teorētiskā mācību kursa uzsākšanu. Šādi topošie autovadītāji jau laikus sagatavojas praktiskās apmācības uzsākšanai. Medicīniskās izziņas cenas dažādās ārstniecības iestādēs un ģimenes ārstu praksēs var atšķirties. Autoskolā Einšteins pirmreizējās un atkārtotās medicīniskās pārbaudes cena ir 55 EUR. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti veselības traucējumi, kas pieprasa papildu izmeklējumus, tad kopējās veselības pārbaudes izmaksas var pieaugt.

Rādīt vairāk Rādīt mazāk

Biežāk uzdotie jautājumi - medicīniskā komisija

Autovadītāju medicīniskā komisija ir ģimenes ārsta vai ārstu – speciālistu veidota komisija, kas veic esošā vai topošā autovadītāja veselības stāvokļa novērtējumu un izsniedz medicīnisko izziņu, kas nepieciešama transportlīdzekļa vadīšanai ceļu satiksmē.

Medicīniskā izziņa ir medicīniskās komisijas atzinums, kas tiek ievietots CSDD datu bāzē un apliecina, ka personas veselības stāvoklis ir piemērots transportlīdzekļa vadīšanai.

Nē, medicīniskā izziņa vairs netiek izsniegta “papīra formātā”. Divu dienu laikā pēc veselības pārbaudes ģimenes ārsts vai medicīniskā komisija veic ierakstu CSDD datu bāzē.

Nē, lai uzsāktu transportlīdzekļu vadīšanas praktisko apmācību, topošajam autovadītājam ir nepieciešama derīga medicīniskā izziņa. Tāpat, ja vēlies iegūt mācību braukšanas atļauju jeb “baltās tiesības” pirms uzsāktas mācības autoskolā, arī tad Tev būs nepieciešama medicīniskā izziņa.

Medicīniskās izziņas derīguma termiņš AM, A1, A, B1, B un BE kategoriju vadītājiem ir 10 gadi, savukārt C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategoriju vadītājiem 5 gadi.