• Ko es varu apgūt attālināti?

  Attālināti piedāvājam apgūt visu kategoriju: AM, A, B, BE, C, CE, D, 95.KODS un pirmā medicīniskā parīdzības teorētisko daļu un skolas teorijas eksāmenu. 

 • Kas ir nepieciešams, lai uzsāktu mācības autoskolā (B kategorija)?

  Lai uzsāktu mācības autoskolā, ir jābūt vismaz 16 gadu vecam un, ir jābūt veiktai pirmreizējai veselības pārbaudei, jāsaņem ārsta atzinums (medicīniskā izziņa) attiecīgās kategorijas kārtošanai.

 • Kā es varu iegūt autovadītāja apliecību, neatrodoties Latvijā?

  Attālināti šobrīd ir iespēja: pieteikties apmācībām, parakstīt līgumu, noklausīties visu teorētisko apmācību kursu un nokārtot skolas teorijas eksāmenu. 

  Klātienē ir jāveic: praktiskās apmācības, skolas braukšanas eksāmens, CSDD teorijas un braukšanas eksāmens. 

  Lai iegūtu Latvijas autovadītāja apliecību, līdz CSDD teorijas eksāmena kārtošanai, ir jābūt deklerētam Latvijā vismaz 6 mēnešus.

 • No cik gadiem vispareizāk ir uzsākt mācības autoskolā?

  Iestāties autoskolā iesakām ne ātrāk kā 3-4 mēnešus pirms paliek 18 gadu. Tiem, kas mācības uzsāk ātrāk, pastāv risks, ka teorijas zināšanas piemirsīsies un teorijas kursu nāksies klausīties atkārtoti, jo CSDD teorijas eksāmenu var kārtot ne ātrāk, kā savā 18. dzimšanas dienā.

 • Vai mācību maksu ir iespējams apmaksāt pa daļām?

  Jā, apmaksu ir iespējams veikt pa daļām, par apmaksas grafiku vienojoties individuāli ar autoskolas klientu konsultanti.

 • Cik ilgs laiks nepieciešams, lai iegūtu B kategorijas vadītāja apliecību?

  Minimālais laiks, lai iegūtu vadītāja apliecību parasti ir 2-3 mēneši.

 • Vai obligāti ir jāapmeklē visas teorijas nodarbības?

  Teorijas nodarbības kavēt nedrīkst. Situācijas, kuru dēļ nav iespējams ierasties uz teorijas nodarbībām, var būt dažādas: var saslimt, darba devējs var nosūtīt komandējumā u.tml. Ja kāds no moduļiem nav apmeklēts, tas ir jānoklausās kopā ar citu apmācības grupu, to iepriekš saskaņojot ar attiecīgās filiāles klientu konsultanti.

 • Vai līdz CSDD teorijas eksāmenam ir jābūt izņemtai arī mācību braukšanas atļaujai (baltajām tiesībām)?

  Mācību braukšanas atļauja (izsniedz CSDD) ir jāizņem ne vālāk, kā līdz braukšanas apmācības uzsākšanai pie instruktora. Ja praktiskā apmācība nav uzsākta, tad,  ne vēlāk, kā līdz CSDD teorijas eksāmenam.

 • Kad es drīkstu uzsākt praktisko apmācību?

  Praktisko apmācību varat uzsākt, līdzko esat saņēmis mācību braukšanas atļauju (baltās tiesības). MK noteikumi Nr. 358 paredz, ka ceļu satiksmē var piedalīties persona, kura apguvusi Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas. Parasti šīs zināšanas tiek apgūtas pirmajās četrās teorijas nodarbībās.

  Braukšanas apmācību ir atļauts uzsākt, ja ir izpildīti iepriekš minētie nosacījumi un ir veikta apmaksa par plānotajām nodarbībām. Tik līdz ir saņemta samaksa par praktisko apmācību, Jūs varat sazināties ar sevis izvēlēto instruktoru un indivuāli ar viņu plānot praktisko nodarbību grafiku. Neaizmirstiet, ka uz katru nodarbību līdzi jāņem braukšanas mācību atļauja!

 • Vai es drīkstu mainīt braukšanas apmācības instruktoru?

  Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties mainīt braukšanas apmācības instruktoru, tad, protams, to ir iespējams darīt, iepriekš sazinoties ar attiecīgās filiāles klientu konsultanti. Viņa piešķirs Jums citu instruktoru. Noteikti jāņem vērā, ja ir notikusi instruktoru maiņa, tad iepriekšējais instruktors par to ir laikus jāinformē, lai viņš zina, ka uz pieteiktajām praktiskās apmācības nodarbībām pie viņa vairs neieradīsieties.

 • Cik jautājumi ir autoskolas teorijas eksāmenā (B kategorija)?

  Teorijas eksāmens sastāv no 60 testa jautājumiem (2 biļetes, katra pa 30 jautājumiem), pieļaujamais kļūdu skaits ir 2. Eksāmens jākārto CSDD tiešsaistes sistēmā. Kad apmācāmais ir nokārtojis autoskolas eksāmenu, autoskola šīs ziņas iesniedz CSDD, tālāk apmācāmā persona dodas uz CSDD kārtot valsts teorētisko eksāmenu.

 • Vai autoskolas braukšanas eksāmens ir obligāts?

  MK noteikumi Nr. 358 nosaka, ka autoskolas vadīšanas eksāmens ir obligāta prasība tiem audzēkņiem, kuri apmācību autoskolā uzsākuši no 2016.gada 1.novembra.

 • Kā noteikt, vai esmu gatavs CSDD braukšanas eksāmenam?

  Ja piedaloties ceļu satiksmē jūtaties droši un pārliecinoši, un, ja divas nodarbības pēc kārtas neesat pieļāvis nevienu bīstamu vai ne vairāk kā divas vidēji bīstamas kļūdas, Jūs esat gatavs vadīšanas eksāmenam.

 • Kā es varu pieteikties uz CSDD braukšanas eksāmenu?

  Kad apmācība autoskolā ir pabeigta un ir nokārtots autoskolas vadīšanas eksāmens, autoskola šīs ziņas iesniedz CSDD. Pieteikšanās vadīšanas eksāmenam iespējama telefoniski, izmantojot e-csdd vai ierodoties personiski ērtākajā CSDD nodaļā, kas sniedz šo pakalpojumu.

 • Vai uz CSDD braukšanas eksāmenu var pieteikties, ja vēl nav nokārtots valsts teorijas eksāmens?

  Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai eksāmenus kārto šādā secībā: vispirms kārto teorētisko eksāmenu, pēc tā sekmīgas nokārtošanas - vadīšanas eksāmenu. CSDD vadīšanas eksāmenam var pieteikties tikai pēc sekmīgi nokārtota CSDD teorijas eksāmena.

 • Cik ilgā laikā jānokārto vadīšanas eksāmens, ja esmu jau nokārtojis CSDD teorijas eksāmenu?

  Ja vadīšanas eksāmens netiek nokārtots vai netiek kārtots, teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu no tā kārtošanas dienas. Beidzoties minētajam termiņam, teorētiskā eksāmena rezultāti tiek anulēti un eksāmens jākārto vēlreiz.

 • Vai man ir nepieciešama mācību braukšanas atļauja, ja man ir AM kategorija?

  AM kategorijas vadītāja apliecību ir atļauts izmantot kā mācību braukšanas atļauju.

 • Vai mācību braukšanas atļauju var izmantot ārpus Latvijas?

  Braukšanas mācību atļauju drīkst izmantot tikai Latvijas teritorijā.

 • Ja es vēlos iegūt jaunu kategoriju, bet nevaru nokārtot CSDD eksāmenus, vai tas nozīmē, ka man atņems jau iepriekš iegūtās kategorijas?

  Ja nenokārtosiet citas kategorijas eksāmenu, iepriekš iegūto kategoriju tas neietekmēs.

 • Kādas ir būtiskākās izmaiņas autovadītāja apliecības iegūšanā sākot ar 2016. gada 1. novembri?

  Transportlīdzekļu vadītāju teorētiskā apmācība ir papildināta ar jaunām tēmām (bīstamu situāciju paredzēšana, risku novēršana, u.c.). Braukšanas apmācība ir papildināta ar braukšanu slidena ceļa apstākļos un diennnakts tumšajā laikā. Palielināts minimālais braukšanas stundu apjoms, piemēram, B kategorijai no 14 līdz 20 akadēmiskajām stundām. Teorētiskā apmācība ir sadalīta moduļos, kas ir jāapgūst viena gada laikā, skaitot no pirmās teorijas nodarbības. Apmācība autoskolā tiek pabeigta, nokārtojot autoskolas teorijas un braukšanas eksāmenu.