Piedāvājums Autoskolas Einšteins audzēkņiem Jēkabpilī

Tikai Autoskolas Einšteins audzēkņiem, Mācību centrs "BUTS" Jēkabpilī sniedz iespēju paplašinās savas zināšanas un prasmes dažādos vērtīgos kursos.
Uzrādot Autoskolas Einšteins aplikāciju, saņem 15% atlaidi profesionālās pilnveides un profesionālās kvalifikācijas kursiem.
*ŅEM VĒRĀ - īpašais piedāvājums ir spēkā tikai Autoskolas Einšteins audzēkņiem! 

Atklāj mobingu un bosingu darbavietā: no teorijas līdz praksei!

Pasākumu vadīs pieredzējusī cilvēktiesību eksperte un lektore Elīna Ūsiņa, kura sniegs plašu pārskatu par mobingu un bosingu no dažādiem skatupunktiem. Seminarā iemācīsies atpazīt mobingu un bosingu, izprast to psiholoģisko un juridisko anatomiju, kā arī uzzinās, kā novērst un risināt konfliktus darba vidē, lai gūtu abpusēji labvēlīgāku rezultātu.

Mācību maksa: ?? EUR (PVN iekļauts), - 15% uzrādot Autoskolas Einšteins aplikāciju.

Esi drošs, ka darbs ir drošs!

Darba aizsardzības pamatlīmeņa programma - Pamatlīmeņa jeb 60 stundu apmācības laikā speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem; normatīvajiem aktiem; darba vides risku ietekmi; novērtēšanu un novēršanu.

Jūsu ieguvumi:

  • Pārzināt un ievērot normatīvos aktus darba aizsardzības jomā;
  • Organizēt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumus;
  • Veikt uzņēmuma darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu un vadīšanu tādā veidā, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi;
  • Novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības.

Mācību maksa: ?? EUR (PVN iekļauts), - 15% uzrādot Autoskolas Einšteins aplikāciju.

Ugunsdrošība un aizsardzība - pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem (160 stundas). 
Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi, kā arī veidot šo personu profesionālās kompetences, lai tās spētu organizēt nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā (turpmāk – objekts), kā arī priekšstata līmenī iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.

Mācību maksa: ?? EUR (PVN iekļauts), - 15% uzrādot Autoskolas Einšteins aplikāciju.

Kļūsti par lietvedi vai uzskaites grāmatvedi ATTĀLINĀTI!

Uzskaites grāmatvedis (960 stundas). Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot grāmatvedības nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Uzskaites grāmatvedis” speciālistu. 

Mācību maksa: ?? EUR (PVN iekļauts), - 15% uzrādot Autoskolas Einšteins aplikāciju.

Lietvedis (640 stundas). Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot komerczinību un administrēšanas nozares 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Lietvedis” speciālistu.

Mācību maksa: ?? EUR (PVN iekļauts), - 15% uzrādot Autoskolas Einšteins aplikāciju.

Kursi norisinās gan attālināti, gan klātienē  – T/C AURA (2. stāvs), Nākotnes iela 2, Jēkabpils!
Pieteikties vari ātri un ērti www.buts.lv 

Izmanto visas lieliskās lieliskās iespējas, ko sniedz Autoskolas Einšteins Aplikācija!